Kompaktowe pompy ciepła solanka/woda do grzania i chłodzenia

Rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie budynków

W wielu budynkach już dzisiaj częściej się chłodzi niż grzeje. Przyczyny rosnącego zapotrzebowania na chłodzenie przy równoczesnym spadku zapotrzebowania na ogrzewanie są oczywiste. Relatywnie wysoki standard izolacji budynków redukuje zapotrzebowanie na ogrzewanie, podczas gdy obciążenia chłodzenia przez wysoki odzysk energii słonecznej, wzrost świadomości komfortu u ludzi oraz wewnętrzne obciążenia cieplne ciągle rosną. Szczególnie w pomieszczeniach wykorzystywanych służbowo na przykład w praktykach lekarskich lub biurach zapotrzebowanie na chłodzenie spowodowane ciepłem oddawanym przez urządzenia elektryczne i oświetlenie ciągle wzrasta. Dlatego poza ogrzewaniem należy coraz większą uwagę zwrócić na efektywne chłodzenie budynków.

Chłodzenie pasywne za pomocą sond ziemnych:

  • Możliwość zastosowania dla wszystkich pomp ciepła typu solanka/woda

Rewersyjna do grzania i chłodzenia z wykorzystaniem ciepła odpadowego

  • SI 30TER+
  • SI 75TER+
  • SI 130TUR+

SI 30TER+

Pompa ciepła solanka/woda z odwracalnym obiegiem z wykorzystaniem ciepła odpadowego w trybie chłodzeni

Ustawiana wewnątrz pompa ciepła do grzania i chłodzenia z integrowaną regulacją. Umieszczony w czołowej obudowie pompy zdejmowalny panel sterujący Managera WPM 2007 plus można przy pomocy zestawu montażowego (wyposażenie specjalne MS PGD) zamontować na ścianie jako przewodowe zdalne sterowanie. Różne możliwości podłączenia dla przyłączy solanki i ogrzewania na tylnej ściance obudowy. W razie prac serwisowych dostęp z przodu, nie jest konieczne zachowanie odstępu z boku urządzenia. Wyciszona izolowana obudowa metalowa i integrowane odsprzężenie dźwięku materiałowego ze swobodnie wibrującą płytą podstawy sprężarki do bezpośredniego połączenia z systemem grzewczym. Wysokie wskaźniki mocy i spełnienie podwyższonych wymagań zgodnie z EN 14511 dla wyższych strumieni objętościowych po stronie wykorzystania ciepła. Rewersyjny obieg chlodniczy z dodatkowym wymiennikiem ciepla dla wyższych temperatur ciepłej wody w trybie grzania i wykorzystaniem ciepła odpadowego w trybie chłodzenia. Budowa uniwersalna i wszechstronne możliwości rozszerzenia:

  • Biwalentny tryb pracy (biwalentny regeneracyjny tryb pracy nie jest możliwy)
  • Kombinowane systemy rozprowadzania dla grzania i chłodzenia
  • Niemieszanym i mieszanym obiegiem grzania/chłodzenia

Przy cichym chłodzeniu przez powierzchniowe systemy grzania/chłodzenia wymagana jest stacja klimatyzacji pomieszczenia w celu regulacji temperatury dopływu w zależności od temperatury i wilgotności powietrza pomieszczenia referencyjnego. Rozrusznik do łagodnego rozruchu, stycznik przeciążeniowy silnika obiegowego solanki, integrowany czujniki obiegu zasilania i powrotu; czujnik zewnętrzny (standardowy NTC-2) i filtr zanieczyszczeń obiegu solanki w zakresie dostawy.

Dane techniczne:

Pompa ciepła solanka/woda z odwracalnym obiegiem z wykorzystaniem ciepła odpadowego w trybie chłodzenia (niskotemperaturowe)
Znak zamówieniowy SI 30TER+
Kolor obudowy biała
Temperatura na dopływie przy chłodzeniu max. 20 °C
Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) / Górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania) -5 do 25 °C
Dolna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) / Górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia) 5 do 30 °C
Norma rozpiętości temperatury przy ogrzewaniu EN14511 5 K
/ * 15,20 kW / 4,20
/ 28,60 kW / 3,80
Moc grzewcza 1 sprężarki / 12,80 kW / 2,30
Moc grzewcza 2 sprężarki / 24,90 kW / 2,2
Norma rozpiętości temperatury przy chłodzeniu EN14511 5 K
/ 18,20 kW / 6,10
Moc chłodnicza 2 sprężarki / 35,3 kW / 5,3
/ 23,60 kW / 7,50
Moc chłodnicza 2 sprężarki / 44,60 kW / 6,20
Pobór znamionowy według EN 14511 przy B0/W35 7,53 kW
Poziom mocy akustycznej przyrządu 62 dB (A)
Oznaczenie czynnika chłodniczego / Ilość czynnika chłodniczego R404A / 8,10 kg
Przepustowość źródła ciepła min. 7 m³/h
Przepustowość wody grzewczej według EN14511 / Strata ciśnienia 4,70 m³/h / 2200 Pa
wymiary (szer. x wys. x gł.)** 1000 x 1660 x 775 mm
Ciężar 385 kg
Napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Prąd rozruchowy z rozrusznikiem łagodnym 26 A
Przyłącze grzania 1 ½ Zoll
Przyłącze źródła ciepła 2 Zoll

*Moc grzewcza i współczynnik mocy według EN 14511 przy B0/W35 (B0 = temperatura solanki dopływającej 0 °C, W35 = temperatura wypływającej ciepłej wody. +35 °C)

**Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.