Pompy ciepła solanka/woda do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody

Pompy ciepła Dimplex solanka/woda wykorzystują bezpłatną energię, która zostaje przekazywana przez wymiennik ciepła do mieszanki wody ze środkiem przeciwmrozowym, tzw. solanki.

Jako źródło ciepła dysponuje się różnymi systemami

Kolektory ziemne są układane poziomo i nie mogą być zabudowywane. Jako wymienniki ciepła stosowane są rury odporne na nacisk, które są ułożone w gruncie na głębokości ok. 1,20 m.
Jeżeli nie dysponuje się wystarczającą ilości powierzchni do ukłożenia rur lub też zachodzi konieczność dodatkowego chłodzenia, to wtedy należy wykorzystać głębokościowe odwierty pionowe – sondy ziemne.
W wielu zakładach powstaje ciepło odpadowe, które można wykorzystać za pomocą pomp ciepła solanka/woda i podnieść na wyższy poziom temperatur.