Wykorzystanie powietrza zewnętrznego jako źródła energii

Pompy ciepła Dimplex powietrze/woda wykorzystują całorocznie to źródło energii, które nie musi być najpierw podłączane. Stosują one bezpłatną energię środowiska atmosfery zewnętrznej – z dużą efektywnością i wysoką wydajnością od +35 °C do –25 °C.
Pompy ciepła Dimplex powietrze/woda mają już wbudowane urządzenie źródła ciepła. Nakład związany z budową i tym samym nakład finansowy jest niewielki, ponieważ powietrze znajduje się wszędzie w nieograniczonej ilości.